Οι ετικέτες (Labels) είναι ένα εργαλείο, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να ομαδοποιήσουμε στοιχεία στα πέντε διαφορετικά επίπεδα του λογαριασμού AdWords (Λογαριασμοί*, Campaigns, Adgroups, Keywords, Ads) που διαθέτουμε. Με τον τρόπο αυτό μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργούμε αναφορές ευκολότερα και να είμαστε πιο αποδοτικοί και εύστοχοι ως προς την παρακολούθηση, τη μέτρηση ή τη σύγκρισή τους.

Η κάθε ετικέτα δημιουργείται ξεχωριστά, επιλέγοντας τα στοιχεία του κάθε επιπέδου που επιθυμούμε να συμπεριληφθούν σε αυτή, κάνοντας κλικ στα πλαίσια αριστερά από την ονομασία τους.

Αφού επιλέξουμε τα στοιχεία, στα οποία θέλουμε να βάλουμε μία ετικέτα, ενεργοποιείται η επιλογή Ετικέτες (Labels) και επιλέγουμε την δημιουργία νέου. Στη συνέχεια, πληκτρολογούμε το όνομα της ετικέτας και επιλέγουμε αποθήκευση.

Αφού δημιουργήσουμε μια ετικέτα, μπορούμε να της δώσουμε και μία σύντομη περιγραφή που θα μας θυμίζει σε τι μας εξυπηρετεί. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από την καρτέλα Ετικέτες, δεξιά από την ονομασία τους.

Οι ετικέτες που δημιουργούνται σε ένα επίπεδο μέσα σε μία καμπάνια δεν εφαρμόζονται αυτόματα σε οποιοδήποτε χαμηλότερο επίπεδο (Adgroups, Keywords, Ads). Σε περίπτωση που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε τις ίδιες ετικέτες σε χαμηλότερο επίπεδο, αυτό γίνεται εφαρμόζοντας τες ξεχωριστά στο επίπεδο αυτό. Ίδιες ετικέτες που εφαρμόζονται σε παραπάνω από ένα επίπεδα, δεν μετρώνται διπλά. Οι τιμές που θα μας δίνουν, θα αφορούν μόνο στο επίπεδο που εξετάζουμε.

Παράδειγμα χρήσης ετικετών

Για παράδειγμα, διαφημίζουμε ένα ταξιδιωτικό γραφείο που εξυπηρετεί 6 βασικούς προορισμούς, Γαλλία, Ισπανία, Νέα Υόρκη, Καναδάς, Ιαπωνία και Κίνα. Έτσι δημιουργήσαμε 6 καμπάνιες (Campaigns) που τις ονομάσαμε με τα ονόματα των χωρών αυτών.

Για κάθε μία από αυτές δημιουργήσαμε τρία διαφορετικά Adgroups (Ατομικά Ταξίδια, Ομαδικά Ταξίδια και Custom Ταξίδια), που είναι και οι βασικές υπηρεσίες του γραφείου μας για τους προορισμούς αυτούς.

Το κάθε ένα Adgroup αποτελείται από τρία Keywords, τα οποία είναι σχετικά με την υπηρεσία που διαφημίζουμε: “[προορισμός] ταξίδια”, “[προορισμός] διακοπές” και “[προορισμός] εκδρομές” (στον όρο [προορισμός] αντικαθιστούμε κάθε φορά την αντίστοιχη χώρα που μας αφορά).

Τέλος, για το κάθε ένα Adgroup δημιουργήσαμε τρεις διαφορετικές διαφημίσεις, που το κείμενο της κάθε μίας αναδεικνύει και ένα διαφορετικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα: τις χαμηλότερες τιμές, την πολυετή πείρα μας στην οργάνωση ταξιδιών στους προορισμούς αυτούς και τη δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων ατομικών ή ομαδικών ταξιδιών.

Για την αποτελεσματικότερη μέτρηση της απόδοσης θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τις ετικέτες ως εξής:

Σε επίπεδο Campaign, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τρεις ετικέτες στους έξι προορισμούς μας με τα ονόματα των ηπείρων όπου ανήκουν, Ευρώπη, Ασία, Αμερική, και αυτό για να μετρήσουμε την απόδοση τους ανά ήπειρο.
Σε επίπεδο Adgroup, θα εφαρμόζαμε τρεις ετικέτες για τις 18 ομάδες διαφημίσεων μας, που αντιστοιχούν στις υπηρεσίες που διαφημίζουν (Ατομικά Ταξίδια, Ομαδικά Ταξίδια, Custom Tαξίδια).
Σε επίπεδο Ads, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε στις 54 διαφημίσεις μας τρεις ετικέτες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα (Καλύτερες Τιμές, Πολυετής Πείρα και Προσφορές).
Σε επίπεδο keyword, θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ετικέτες όπως Ταξίδια, Εκδρομές και Διακοπές.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι στο παραπάνω παράδειγμα περιγράφουμε έναν τέλεια δομημένο λογαριασμό, άρα, οι τιμές των αναφορών του κάθε επιπέδου θα μπορούσαν να μετρηθούν με ασφάλεια. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός μας δεν είναι δομημένος με τον κατάλληλο τρόπο, η εφαρμογή των ετικετών θα μας οδηγούσε σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Όπως θα δείτε παρακάτω, τα σύνολα που εμφανίζονται στις αναφορές που θα λάβουμε, είναι αυτά που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε, κατά πόσον οι μετρήσεις μας είναι ακριβείς.

Οι αναφορές μας δημιουργούνται με δύο τρόπους:
Ο πρώτος στην καρτέλα Ιδιότητες, προβολή ανά Campaign, Adgroup, Keyword ή Ad.

Ο δεύτερος, από την καρτέλα Ετικέτες, όπου επιλέγουμε το είδος αναφοράς που επιθυμούμε.

Τα αποτελέσματα θα τα λάβουμε σε αναφορές, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Σε επίπεδο Campaign θα εμφανιστούν τα σύνολα των τιμών των τριών ετικετών, Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Είναι σαν να εξετάζουμε την απόδοση τριών ειδών καμπάνιας αντί για έξι. Το “Όλα τα υπόλοιπα” κάτω από τα σύνολα, εμφανίζει συνολικά τις τιμές των στοιχείων του επιπέδου αυτού, που δεν εφαρμόσαμε ετικέτες.
Αν οι καμπάνιες μας ακολουθούν την ίδια ακριβώς δομή, χωρίς κάποια διαφοροποίηση κάτω από το επίπεδο αυτό, τα αποτελέσματα της αναφοράς μας θεωρούνται ασφαλή. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση κάτω από αυτό, αλλοιώνει τα αποτελέσματα μας.

Σε επίπεδο AdGroup θα εμφανιστούν τα σύνολα των τιμών των τριών ετικετών, Ατομικά Ταξίδια, Ομαδικά Ταξίδια και Custom Ταξίδια. Είναι σαν να εξετάζουμε την απόδοση τριών ομάδων διαφημίσεων αντί δεκαοκτώ.

Αν και σε αυτό το επίπεδο έχει ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς δομή τα αποτελέσματα μας θα είναι ασφαλή. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση κάτω από αυτό, αλλοιώνει τα αποτελέσματα μας.

Σε επίπεδο Keyword θα εμφανιστούν τα σύνολα των τιμών των τριών ετικετών, Διακοπές, Ταξίδια και Εκδρομές. Είναι σαν να εξετάζουμε την απόδοση τριών Keyword αντί πενηντατεσσάρων.
Όπως και παραπάνω, αν και σε αυτό το επίπεδο έχει ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς δομή, τα αποτελέσματα μας θα είναι ασφαλή.

Σε επίπεδο Ads θα εμφανιστούν τα σύνολα των τιμών των τριών ετικετών: Πολυετής πείρα, Καλύτερες Τιμές και Προσφορές. Είναι σαν να εξετάζουμε την απόδοση τριών διαφημίσεων αντί πενηντατεσσάρων.
Αν και σε αυτό το επίπεδο έχει ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς δομή, τα αποτελέσματα μας θα είναι ασφαλή. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα αλλοίωνε τα αποτελέσματα μας.

Όλα αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία που παρουσιάζονται στις αναφορές των ετικετών, θα μπορούσαμε φυσικά, να τα αντλήσουμε και μέσα από την ενότητα Αναφορές (Reports).

Ξεχωριστά, όμως, για το κάθε σύνολο και έπειτα να συγκρίνουμε τις αναφορές αυτές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μία για τις Campaigns της Ασίας, μία για της Αμερικής και μία για τις Ευρώπης.

Είναι σαφές, ότι με την εφαρμογή των ετικετών απλουστεύονται σημαντικά οι διαδικασίες της παρακολούθησης, της μέτρησης και της σύγκρισης των στοιχείων που ομαδοποιήσαμε. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομούμε πάρα πολύ χρόνο στην προσπάθειά μας να έχουμε χρήσιμα και αξιοποιήσιμα συμπεράσματα από τις αναφορές απόδοσης του AdWords.

Αν και το αναφέραμε πάρα πολλές φορές, θα το αναφέρουμε ακόμη μία. Για την ασφαλή παρακολούθηση των ετικετών σε οποιοδήποτε επίπεδο του λογαριασμού μας, απαιτείται οπωσδήποτε ομοιομορφία στη δομή του επιπέδου που εξετάζεται κάθε φορά, όπως και στη δομή όλων των επιπέδων κάτω από αυτό.

Για το τέλος αφήσαμε τις ετικέτες σε επίπεδο λογαριασμών του AdWords. Οι ετικέτες στους λογαριασμούς αξίζει να εφαρμοσθούν, όταν οι λογαριασμοί μας είναι πολλοί. Εφαρμόζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που εφαρμόζονται οι ετικέτες σε ένα μεμονωμένο λογαριασμό αλλά λειτουργούν εντελώς διαφορετικά. Δεν μας δίνουν συγκεντρωτικά στοιχεία, όπως οι ετικέτες κάποιου μεμονωμένου λογαριασμού, αλλά μας εμφανίζουν, επιλέγοντας τες, τους λογαριασμούς μιας συγκεκριμένης κατηγορίας π.χ., σύμφωνα με το budget ή ανά διαχειριστή, ανά αντικείμενο ή υπηρεσία ή ανενεργούς και ενεργούς λογαριασμούς ή και όλα αυτά μαζί συνδυαστικά. Ένας λογαριασμός διαχειριστή, όπου έχουμε εφαρμόσει ετικέτες στον λογαριασμό κάθε πελάτη, μοιάζει κάπως έτσι.

Επιλέγοντας, όμως, μία ετικέτα από τις ετικέτες λογαριασμού αριστερά, εμφανίζονται μόνο οι λογαριασμοί στους οποίους έχουμε εφαρμόσει την ετικέτα αυτή.

Τροποποιώντας τις στήλες, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τιμές που μας ενδιαφέρουν ή να μεταβούμε άμεσα σε κάποιο συγκεκριμένο λογαριασμό.

Αυτή είναι η χρήση του εργαλείου που ονομάζεται Ετικέτες (Labels) και σίγουρα οι ετικέτες αξίζει να εφαρμοσθούν στους λογαριασμούς που το επιτρέπει η δομή τους.