Το μοναδικό παράπονο που είχα από το AdWords όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με την καταπληκτική αυτή διαφημιστική πλατφόρμα, ήταν το ότι δεν υπήρχε τρόπος να παρακολουθούμε το πώς μεταβάλλεται στο χρόνο το τόσο σημαντικό Quality Score. Το μόνο που μπορούσαμε να δούμε ήταν το ποιο είναι το Quality Score για κάθε keyword τη δεδομένη στιγμή που κοιτούσαμε το keyword report. Επιτέλους (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!) η Google έκανε την πολυπόθητη αλλαγή και από τις 15 Μαΐου μπορούμε να δούμε τις διακυμάνσεις του Quality Score στο χρόνο.

Νέες στήλες διαθέσιμες για το Quality Score

Μέχρι τώρα, τα βασικά στοιχεία του Quality Score (Ad relevance, Landing page experience, Expected Click-through Rate) μπορούσαμε να τα δούμε μόνο ανά keyword και αυτό ήταν χρονοβόρο και προβληματικό. Πλέον, όπως μπορείτε να δείτε και στη σχετική εικόνα, έχει προστεθεί νέα ενότητα στις διαθέσιμες στήλες, με όνομα Quality Score. Σε αυτήν την ενότητα ξεχωρίζουμε τα τρία αυτά στοιχεία του Quality Score, τα οποία μπορούμε να προσθέσουμε ως στήλες στο keyword report, έτσι ώστε με μία ματιά να έχουμε εικόνα από την κατάσταση μεγαλύτερου πλήθους keywords ταυτόχρονα.

Νέα ενότητα με 7 νέες στήλες για το QS διαθέσιμες στο keyword reporting

Νέα ενότητα με 7 νέες στήλες για το QS διαθέσιμες στο keyword reporting

Τώρα πλέον και ιστορικά στοιχεία για το Quality Score

Το Quality Score είναι το σημαντικότερο στοιχείο του AdWords. Για να βελτιώσουμε την απόδοση ενός λογαριασμού AdWords είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τις μεταπτώσεις του Quality Score σε βάθος χρόνου γιατί μόνο τότε μπορούμε να καταλάβουμε εάν οι αλλαγές που κάναμε ήταν θετικές και εάν ναι, πόσο επηρέασαν την απόδοση. Πλέον έχουμε στη διάθεσή μας τέσσερις νέες στήλες που μας προσφέρουν τα τόσο απαραίτητα ιστορικά στοιχεία: “Qual. Score (hist.),” “Landing page exper. (hist.),” “Ad relevance (hist.)” and “Exp. CTR (hist.)”.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις νέες στήλες

Η τιμή που εμφανίζεται σε αυτές τις στήλες, είναι η τελευταία γνωστή τιμή του Quality Score για το χρονικό διάστημα που έχουμε επιλέξει πάνω δεξιά στο interface του AdWords. Εάν, όμως, επιλέξουμε για segment το Day τότε, όπως φαίνεται στη σχετική εικόνα, βλέπουμε το QS για κάθε ημέρα ξεχωριστά. Η τιμή που εμφανίζεται για κάθε μέρα, είναι η τιμή που είχε το Quality Score στο τέλος αυτής της ημέρας.

Η νέα στήλη που εμφανίζει την πρόοδο του Quality Score στο χρόνο.

Η νέα στήλη που εμφανίζει την πρόοδο του Quality Score στο χρόνο.

Τα ιστορικά δεδομένα είναι διαθέσιμα από τις 22 Ιανουαρίου 2016 και μετά, κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να δούμε το QS για πρότερο διάστημα.

Την αλλαγή αυτήν την προσδοκούσαμε περισσότερο από κάθε άλλο πιθανό νέο χαρακτηριστικό. Για την ακρίβεια την είχαμε ανάγκη, αφού τα δεδομένα αυτά έχουν κρίσιμο ρόλο στην διαδικασία αύξησης των αποτελεσμάτων ενός διαφημιστικού λογαριασμού AdWords και είναι μία από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις των τελευταίων ετών, αφού πλέον δεν θα χρειάζεται να κυνηγάμε με τον κέρσορα εκείνο το εικονίδιο δίπλα σε κάθε keyword για να δούμε το Quality Score.