Λίγα ιστορικά στοιχεία

Ο στόχος της Google είναι, όπως είχε πει ο ίδιος ο Larry Page, να δημιουργήσει την τέλεια μηχανή αναζήτησης, η οποία θα καταλαβαίνει ακριβώς τι αναζητάμε και θα μας προσφέρει τη σωστή απάντηση. Με τη χρήση αυτοματοποιημένων προγραμμάτων (web crawlers) ψάχνει το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και αποθηκεύει σε ευρετήρια όλα τα στοιχεία που έχει βρει, ως μία βάση δεδομένων που ανανεώνεται διαρκώς. Στη συνέχεια, με τη χρήση ειδικών αλγορίθμων, οι server της Google παράγουν τα αποτελέσματα της κάθε αναζήτησης στη γνωστή σελίδα αποτελεσμάτων S.E.R.P. (Search Engine Result Page).

Όταν οι βασικές αρχές λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης έγιναν γνωστές, όσοι κατασκεύαζαν ιστοσελίδες έμαθαν να ακολουθούν κάποιους κανόνες, οι οποίοι με απλό τρόπο περιγράφονται και στο ίδιο το website της Google (Google Webmaster Guidelines). Oι εργασίες που γίνονται σε αυτά τα πλαίσια, έγιναν εξειδικευμένες υπηρεσίες που προσέφεραν οι web developers, με σκοπό να εμφανίζονται πιο ψηλά στα αποτελέσματα οι ιστοσελίδες των πελατών τους. Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο Search Engine Optimization (SEO), δηλαδή τη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας για τη μηχανή αναζήτησης (και όχι για τους επισκέπτες της, όπως και θα έπρεπε να γίνεται). Οι εργασίες αυτές δεν είναι επιστήμη, όσο και αν συμφέρει κάποιους να τις παρουσιάζουν ως τέτοια. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη δημιουργία σωστών τίτλων σελίδας (title meta tags), τίτλων κειμένου (H tags), σωστές περιγραφές των εικόνων σε επίπεδο κώδικα (τα alt attributes), καλή κατανομή των βασικών keyword στο κείμενο και συνδέσεις από άλλες –ποιοτικές– ιστοσελίδες προς τη δική μας (inbound links). Είναι απλοί κανόνες, τους οποίους για να μάθει κανείς αρκεί να διαβάσει το σχετικό έγγραφο που έχει δημιουργήσει η Google με όνομα Search Engine Optimization Starter Guide (4MB pdf στα αγγλικά). Πρόκειται για υπηρεσίες, οι οποίες είναι πλέον τόσο βασικές, που θα πρέπει να τις προσφέρουν όλοι όσοι σχεδιάζουν και κατασκευάζουν ιστοσελίδες και μάλιστα στο βασικό κόστος κατασκευής και όχι να τις χρεώνουν ξεχωριστά. Για την ακρίβεια, θα πρέπει να τους απολύσετε εάν δεν το κάνουν.

Μαζί με αυτούς, θα πρέπει να απολύσετε και όσους εξακολουθούν να υπόσχονται ακόμη και σήμερα εγγυημένα αποτελέσματα, σα να μην έχει αλλάξει τίποτα, αγνοώντας δηλαδή το βασικότερο παράγοντα της εξίσωσης… το γεγονός ότι η Google πλέον παρουσιάζει διαφορετικά αποτελέσματα αναζήτησης σε κάθε χρήστη. Αυτό, προς έκπληξη ακόμη και των απανταχού ειδημόνων, ισχύει ακόμη και για τους χρήστες που δεν έχουν καν συνδεθεί στο Google. Η ίδια η Google το ομολογεί στο άρθρο της με τίτλο Σχετικά με το Ιστορικό ιστού. Εκεί ορίζει ρητά ότι: «Τα αποτελέσματα αναζήτησης και διαφημίσεων μπορεί να παραμένουν προσαρμοσμένα χρησιμοποιώντας τη δραστηριότητα αναζήτησης από τον υπολογιστή σας ακόμη και αν έχετε αποσυνδεθεί».

Google: «Τα απο­τε­λέ­σματα ανα­ζή­τη­σης και δια­φη­μί­σεων μπο­ρεί να παρα­μέ­νουν προ­σαρ­μο­σμένα χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη δρα­στη­ριό­τητα ανα­ζή­τη­σης από τον υπο­λο­γι­στή σας ακόμη και αν έχετε αποσυνδεθεί»

Οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω, όταν τις πραγματοποιούσαν έμπειροι web developers, αρκούσαν για να αρχίσει ένα website να εμφανίζεται σε ικανοποιητικές θέσεις στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google μετά από λίγους μήνες. Αυτό όμως ίσχυε μέχρι τον Απρίλιο του 2012. Τώρα πια, οι ιστοσελίδες, στις οποίες έχουν γίνει πολλές εργασίες SEO στοχοποιούνται από τη Google και συχνά έχουμε το αντίθετο από το επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι μόνο εμφανίζονται πολύ χαμηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, αλλά και κατά περίπτωση εξαφανίζονται τελείως από αυτά. Μεταξύ, δε, των προγραμματιστών που γνωρίζουν το αντικείμενο, υπάρχουν και αρκετοί που χρησιμοποιούν παράτυπες τεχνικές για να επιτύχουν γρήγορα αποτελέσματα (black hat SEO), εξαιτίας των οποίων η Google αναγκάστηκε να αλλάξει τους κανόνες. Γι’ αυτό τα αποτελέσματα που εμφανίζονται σε όσους πραγματοποιούν αναζητήσεις είναι πλέον προσωποποιημένα. Διαφορετικά αποτελέσματα εμφανίζονται στον κάθε υπολογιστή, ανάλογα με τις συνήθειες του χρήστη του. Με αυτόν τον τρόπο, η πολυεθνική εταιρεία έχει καταφέρει να πλησιάσει ακόμα περισσότερο στον αρχικό της στόχο. Για να καταλάβει ακριβώς τι θέλουμε, η μηχανή αναζήτησης δεν αξιολογεί μόνο όσα γράφουμε στο πεδίο αναζήτησης, αλλά και όσες σελίδες έχουμε επισκεφθεί τους τελευταίους μήνες. Σεβόμενη πάντοτε τα προσωπικά μας δεδομένα, η Google χρησιμοποιεί παραδοσιακές τεχνικές (cookies και JavaScript) για να βελτιώσει τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων αναζήτησης ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο και τις διαδικτυακές του συνήθειες.

Κατά συνέπεια, συμβαίνει όλο και πιο συχνά, όταν συζητάμε με πελάτες μας, να μας ρωτάνε: «Γιατί χρειάζομαι τη διαφήμιση στο Google, αφού εμφανίζομαι πρώτος στα αποτελέσματα της Google;». Απαντώντας, τους επισημαίνουμε ότι εξασφαλισμένα πρώτοι εμφανίζονται μόνο στον δικό τους υπολογιστή και τους δείχνουμε τα ίδια αποτελέσματα σε άλλο υπολογιστή. Τους δείχνουμε ότι στα αποτελέσματα της ίδιας αναζήτησης, σε έναν άλλο υπολογιστή, μπορεί να μην εμφανίζονται καν. Τότε, το πρώτο που σκέφτονται συνήθως, είναι το πώς θα πάρουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν για SEO. Και έχουν δίκιο! Τα οργανικά, όπως ονομάζονται, αποτελέσματα είναι πλέον δεδομένο ότι θα είναι διαφορετικά για κάθε χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο η Google αποκομίζει τα μέγιστα οφέλη. Σε αυτούς που κάνουν αναζητήσεις δίνει σωστότερα αποτελέσματα με βάση τις δικές τους συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στο AdWords τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, εάν θέλουν να έχουν πραγματικά και άμεσα αποτελέσματα.

Συνεπώς, είναι πλέον εντελώς περιττό να ξοδεύει κάποιος χρήματα για SEO, αφού ό,τι και να φτιάξει, εάν όχι άμεσα, σε λίγους μήνες δεν θα έχει απόδοση και ενδεχομένως θα έχει αρνητικά αποτελέσματα. Η μόνη εξαίρεση, είναι όταν η κατασκευή του website σας δεν έγινε από επαγγελματία, με αποτέλεσμα να μην έχουν τηρηθεί αυτοί οι βασικοί κανόνες που αναφέρονται παραπάνω. Τότε, είστε αναγκασμένοι να απευθυνθείτε σε έμπειρους επαγγελματίες για να σας βοηθήσουν να διορθώσετε την κατάσταση (εάν σας ενδιαφέρει μία τέτοια αξιολόγηση, απευθυνθείτε στην εταιρεία μας, αφού αυτή είναι μία υπηρεσία που παρέχουμε).

Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι οι εταιρείες που παραδοσιακά προσέφεραν SEO υπηρεσίες στην Ελλάδα και μάλιστα παρείχαν εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση που δεν πετύχαιναν τους στόχους, πλέον, αφενός έχουν αποσύρει την εγγύηση αυτή, αφετέρου δεν υπόσχονται πλέον ότι το website σας θα βρεθεί στις πρώτες τρεις θέσεις του Google, αλλά μιλάνε γενικά για πρώτη σελίδα. Βέβαια, γνωρίζουν καλά ότι εάν δεν βρεθείτε στις πρώτες τρεις θέσεις δεν έχετε καμία τύχη. Αυτό αποδεικνύεται, όχι μόνο από το Golden Triangle της Google, αλλά και από τα στατιστικά, τα οποία άφθονα έχουμε συλλέξει όλα αυτά τα χρόνια από τους πελάτες μας και αποδεικνύουν ακριβώς αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο η Google αποκομίζει τα μέγιστα οφέλη. Σε αυτούς που κάνουν αναζητήσεις δίνει σωστότερα αποτελέσματα με βάση τις δικές τους συνήθειες, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί στο AdWords τους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, εάν θέλουν να έχουν πραγματικά και άμεσα αποτελέσματα.

Το AdWords βέβαια δεν είναι νέο εργαλείο. Η Google το έχει δημιουργήσει από το 2000. Και για όσους τυχαίνει να μην το γνωρίζουν, Google=AdWords. Η επιτυχία του Google AdWords είναι τόσο μεγάλη, ώστε αποτελεί το 95,7% του ετήσιου τζίρου της Google διεθνώς και τα πλεονεκτήματα του εργαλείου για όσους ξέρουν πραγματικά να το χρησιμοποιούν, αφού πρόκειται για εξαιρετικά πολύπλοκη πλατφόρμα, είναι τόσο σημαντικά, που στην πραγματικότητα δίνουν λύσεις που ήταν αδύνατον να τις δώσει το SEO, ακόμη και παλαιότερες εποχές που μπορούσε κάποιος πραγματικά να κάνει SEO. Ακολουθούν μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα του AdWords, προκειμένου να σχηματίσετε άποψη:
•Μπορείτε να προβάλλετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας χρησιμοποιώντας δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες keywords, εάν το χρειάζεστε, ενώ στο SEO συνήθως η βελτιστοποίηση γινόταν για μερικές δεκάδες ή, στα πολύ ακριβά project, λίγες εκατοντάδες keyword.
•Άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του AdWords είναι ότι λειτουργεί άμεσα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε διαφημίσεις και να εμφανιστούν την επόμενη στιγμή μαζί με τα αποτελέσματα των αναζητήσεων κάποιου χρήστη. Οι εργασίες SEO διαρκούν τουλάχιστον 3 μήνες, εάν δεν υπάρχει ανταγωνισμός στο αντικείμενο, ενώ η αναμονή για να εμφανιστεί η ιστοσελίδα σας στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων συχνά ξεπερνούσε τους 7 μήνες. Ο παρελθοντικός χρόνος χρησιμοποιείται γιατί, όπως θα μαντέψατε, μπορεί να ξεκινήσω σήμερα εργασίες SEO και σε λίγους μήνες να βλέπω στον υπολογιστή μου ως πρώτο αποτέλεσμα τη δική μου ιστοσελίδα, είναι πιθανό όμως είναι αυτό να συμβαίνει μόνο στο δικό μου υπολογιστή, όπως εξηγήσαμε παραπάνω.
•Το AdWords μας προσφέρει αναλυτικές αναφορές απόδοσης, βασιζόμενοι στις οποίες μπορούμε να βελτιστοποιούμε συνεχώς τις διαφημίσεις μας. Οι αλλαγές που πραγματοποιούμε εφαρμόζονται άμεσα και η απόδοσή τους μας ωφελεί πολύ πιο σύντομα από οποιαδήποτε δραστηριότητα SEO. Άλλωστε με το SEO στην πραγματικότητα ήταν αδύνατον να μετρήσουμε αντικειμενικά το ακριβές αντίκτυπο που είχε η κάθε ενέργεια που κάναμε για βελτιστοποίηση. Στο AdWords, με σωστές εργασίες βελτιστοποίησης, πετυχαίνουμε εμφάνιση σε υψηλότερες θέσεις για τις διαφημίσεις μας, και ταυτόχρονα πιο φθηνό click για την κάθε επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας. Εδώ να σημειώσουμε ότι η ποιοτική βελτίωση των διαφημίσεων είναι ο μοναδικός τρόπος να πετύχουμε μειωμένο κόστος ανά click. Οφείλουμε να το διευκρινίσουμε γιατί κατά καιρούς ακούγονται διάφοροι που προσπαθούν να πείσουν ανυποψίαστους πελάτες για τις ειδικές συνεργασίες ή στενές σχέσεις που έχουν με τη Google, οι οποίες βεβαίως δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ισχύουν για κανέναν, όπως ξεκαθαρίζει η ίδια η εταιρεία στο άρθρο: Πολιτική της Google όσον αφορά τα τρίτα μέρη (ενότητα 4).
•Το AdWords, είναι φθηνότερο από τις επαγγελματικές υπηρεσίες SEO, όταν συνυπολογιστούν το πλήθος των keywords, στα οποία θα στοχεύσετε, σε συνδυασμό με τα εγγυημένα υψηλά ποσοστά επιτυχίας και την αμεσότητα, με την οποία μπορείτε να βρεθείτε στις πρώτες θέσεις των αποτελεσμάτων στο Google (κάτι που είναι απολύτως αδύνατο να συμβεί μέσω του SEO).

Η λύση είναι μόνο μία λοιπόν. Σταματήστε να σκέφτεστε τον αλγόριθμο και ξεκινήστε να σκέφτεστε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας. Μόλις αρχίσετε να λειτουργείτε με τη νοοτροπία της Google, δίνοντας δηλαδή προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών σας, θα δείτε εντυπωσιακή διαφορά στην ανταπόκρισή τους. Δώστε τους πολύτιμο υλικό και φροντίστε να το ανανεώνετε συχνά, για να τους αναγκάζετε να επιστρέφουν ξανά και ξανά. Δώστε, μέσω του website σας, απαντήσεις στα προβλήματα των υποψήφιων πελατών σας και αυτοί δεν θα σταματήσουν ποτέ να σας συστήνουν στον κύκλο επιρροής τους, αποτελώντας τον καλύτερο, δωρεάν πωλητή για εσάς.

Η λύση είναι μόνο μία λοιπόν. Σταματήστε να σκέφτεστε τον αλγόριθμο και ξεκινήστε να σκέφτεστε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας σας.

Μη σας ξεγελά το ευγενές προσωπείο της προτροπής μου, δεν υπονοώ ότι αν είστε καλοί τότε το internet θα σας επιστρέψει την καλοσύνη! Απλούστατα, αυτοί είναι οι νέοι κανόνες του (διαδικτυακού) παιχνιδιού. Το SEO, όπως το γνωρίζαμε, δεν υπάρχει πια. Αντικαταστάθηκε με τη σωστή online παρουσία. Και ενώ είναι απολύτως βέβαιο ότι θα παραμείνει έτσι, την ίδια στιγμή, ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για να προβάλλετε άμεσα και με χαμηλό κόστος τη δουλειά σας, είναι και θα παραμείνει το AdWords.

Καλή επιτυχία!