Αν και είναι λογικό να υπάρχει μία μεθοδολογία στη προσέγγιση της αξιολόγησης ενός λογαριασμού Google AdWords, τις περισσότερες φορές αποδεικνύεται ότι εστιάζουμε σε διαφορετικά σημεία, αφού κάθε επιχείρηση έχει τις ιδιαιτερότητές της και επιπλέον έχει γίνει και αρκετά διαφορετική προεργασία στους λογαριασμούς AdWords. Επιπρόσθετα, αφού η αξιολόγηση γίνεται live, στην οθόνη σας, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση επιθυμείτε και ο Digital Media Advisor, θα σας δώσει σε κάθε περίπτωση μία χρήσιμη άποψη. Για αυτούς τους λόγους και για να εξυπηρετηθείτε καλύτερα, έχουμε αποφύγει να ορίσουμε μία συγκεκριμένη διαδικασία.