Σας εγγυόμαστε με απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν θα κάνουμε απολύτως καμία αλλαγή κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Άλλωστε, δεν παρέχουμε υπηρεσίες χωρίς χρέωση, κατά συνέπεια θα ήταν παράλογο να κάνουμε αλλαγές στο λογαριασμό σας στο Google AdWords κατά τη διάρκεια μίας δωρεάν αξιολόγησης ή χωρίς την άδειά σας.

Επιπρόσθετα, μπορείτε να αισθάνεστε απόλυτα ασφαλείς, αφού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ελέγξετε τις αλλαγές που έχουν γίνει οποτεδήποτε στο παρελθόν στο λογαριασμό σας, ελέγχοντας το εργαλείο Change History και μάλιστα μπορείτε να τις αναιρέσετε με ένα κλικ. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγγυόμαστε ότι αλλαγές από εμάς δεν θα γίνουν στα πλαίσια της δωρεάν αξιολόγησης.