Ως εταιρεία πιστοποιημένη από την Google για το Google AdWords, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα My Client Center (MCC) της Google για να έχουμε πρόσβαση στους λογαριασμούς AdWords των πελατών μας. Την πρόσβαση την ενεργοποιείτε εσείς, με το να μας στείλετε το δεκαψήφιο Customer ID. Εμείς, έχοντας αυτό το ID, μπορούμε να σας στείλουμε μία πρόσκληση μέσω της Google για να μας παραχωρήσετε πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Με την αποδοχή της πρόσκλησης από εσάς, ο Digital Media Advisor μπορεί να ξεκινήσει την αξιολόγηση.

Το σημαντικότερο όφελος αυτής της μορφής πρόσβασης, η οποία γίνεται μέσω της Google, είναι ότι ανά πάσα στιγμή μπορείτε να την τερματίσετε με ένα κλικ. Κατά συνέπεια, έτσι εξασφαλίζετε ότι δεν χρειάζεται να κοινοποιήσετε σε κανέναν τα προσωπικά σας στοιχεία πρόσβασης (όνομα χρήστη και κωδικό) και επιπρόσθετα δεν έχουμε καμία πρόσβαση στα στοιχεία χρέωσης.