Όχι. Η αξιολόγηση είναι 100% δωρεάν.

Ακόμη και αν αποφασίσετε να συνεργαστείτε με την iNous Marketing Labs στο μέλλον, οι χρεώσεις γίνονται προκαταβολικά και τα ποσά είναι σταθερά και προσυμφωνημένα. Κατά συνέπεια, δεν θα συμβεί ποτέ να λάβετε extra χρεώσεις από εμάς. Ακριβώς για αυτόν το λόγο, πάντα ξεκινάμε έχοντας μία ξεκάθαρη συμφωνία με κοινά αποδεκτούς όρους, πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε συνεργασία.